SYNTAKSA DLA WYSZUKIWANIA DOWOLNEGO

 

 

Jedno poszuliwane wyrażenie sklada się z jednego lub więcej wyrazów zjednoczonych między sobą za pomocą jednego lub więcej operatorów. Wyrażenie może wykorzystywać dwa typy wyrazów: albo wyrazy dokładne, albo rdzeń dokładnego wyrazu, który w tym przypadku jest pochylony wprawo. Operatorem pochylenia wprawo jest $. Naprzykład, metr$ wyszukuje w pamięci zapisy z dokładnymi wyrazami z rdzeniem metr, takie jak metryka, metro, metronom i t.d.

 

 

Operatory logiczne Boolean

 

+

OR

A + B

A lub B albo obydwa

*

AND

A * B

jednocześnie A i B

^

AND NOT

A AND NOT B

A wykluczając te co są zawarte w B

 

 

Operatory przybliżenia

Są bardzie zawęzone od operatora * i wyszukiwują w pamięci zapisy, które zawierają dwa wyrazy.

 

 

(G)

A (G) B

w tym samym polu

(F)

A (F) B

w tym samym występowaniu

.

A . B

oddalone od siebie nie więcej niż o n* słów

$

A $ B

oddalone od siebie dokładnie o  n* słów

* n  jest numerem kropek lub dolarów mniej jeden

 

Zauważ że operatorzy . e $ muszą być poprzedzone i mieć po sobie jedną spację.

 

 

Operatory polowe

Z założenia ISIS wyszukuje we wszystkich wskazanych polach. Opertor polowy wyszczególnia i ogranicza wyszykiwanie do jednego pola lub do grupy pól, z których wyraz był wzięty. Syntaksa jest następująca: wyraz/(i1,i2,i3,in), gdzie:

·         wyraz = wyraz wyszukiwania

·         /(...) = operator ograniczenia

·         i1,in = identyfikator pola (tag numeryczny)

 

Syntaksa wyrażeń wyszukiwania

Można układać kombinacje z dwóch albo więcej wyrazów z operatorami wyszukiwania i jak w algebrze normalnej można używać nawiasów okrągłych aby zmienić porządek pierwszeństwa wykonywania działań operatorów, który jest nastepujacy:

 

(wyżej) $ e .; (F); (G); * e AND NOT ; + (niżej)

 

Przykład.: ((A + B) * C + (D + E) * F) AND NOT G